Kontaktujte nás

Každý jsme se v životě ocitl v bodě, kdy přemítáme a hledáme nejrůznější odpovědi, týkající se nás samotných, nebo světa kolem. Někdy nás sem přivádí i težké situace. Víme, že církev je místo plné obyčejných lidí, kteří se učí naslouchat Bohu, věřit jeho Slovu a žít podle něj, protože přináší naději, úlevu, také nápravu a jiný rozměr života.

Ježíš v Matoušově evangeliu, 11.kapitole říká: ,,Pojďte ke mně, všichni upracovaní a obtěžkaní, a já vám dám odpočinout. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem mírný a pokorný v srdci, a vaše duše najdou odpočinutí. Mé jho je totiž příjemné a mé břemeno lehké.“

Církev není dokonalá a není hotelem pro vybrané, ani místo, kde se tváříme, že je vše v pořádku. Je to nemocnice pro zraněné a domov pro ztracené, dokonce i pro lidi, kteří si myslí, že Boha nepotřebují. Místo, kde můžeme přijmout požehnání, žehnat druhé, růst a učit se Krista následovat.

Potřebujete modlitbu? Máte své otázky? Napište nám email, zavolejte, nebo si domluvte schůzku.
+420 727 859 354
cirkev@slovozivotamilovice.cz

Řešíte těžkou životní situaci? Máme kontakty na osvědčené odborníky a centra, kde najdete pomoc.

Odborné poradenství, které respektuje biblické principy a zároveň využívá poznatků moderní psychologie. Můžete si domluvit jednorázovou konzultaci, několik návazných sezení nebo dlouhodobější terapii. Nabídka platí lidem bez rozdílu vyznání za předpokladu, že jim nebude vadit naše křesťanské zaměření.

Objednat se můžete telefonicky či emailem:

Mudr. Petra Mizurová,
725 677 162
petra.mizurova@kaes.cz
Mgr. Joanna Kubica,
602 356 256
joanna.b@seznam.cz
cena: 500 Kč/sezení, poblíž Letenského náměstí, Praha

Někdo z vašich blízkých řeší boj se závislostmi, a nejen drogovými?

Obraťte se na Teen Challenge

Mezinárodní křesťanská organizace, která byla založena Davidem Wilkersonem v roce 1958 v New Yorku. Naší hlavní činností a posláním je zachraňovat ztracené generace lidí, které se ocitly v zajetí různých závislostí, lží a beznaděje. Těmto lidem jako pomoc nabízíme pravdu a lásku a zároveň je vedeme k rozpoznávání vlastních problémů. Pomáháme jim procházet tímto procesem až do chvíle, kdy jsou schopni fungovat ve společnosti.

www.teenchallenge.cz
733 788 788

Důležité informace

Církev Slovo života, misijní skupina Milovice
ČSA 157, Milovice 289 23,
Milovice

Telefon: +420 727 859 354
E-mail: cirkev@slovozivotamilovice.cz
IČO: 73635308
Číslo účtu: 209 220 880/0600
Registrace na ministerstvu kultury

Napište nám