Bohoslužby, Společenství

Každou neděli od 16.00 do 17.30, ČSA 157, Milovice
Každý pátek večer se od 19.00 scházíme se všemi 15+ a společně trávíme večer nad modlitbami, jídlem, budováním přátelství, sdílením se z Bible a diskuzemi na různá témata. Tenhle čas nás opravdu baví! Více info na tel, nebo email
Každou středu od 19.00, více info na tel, nebo email
Několik společných večerů strávených nad studováním základních pravd Bible, pravidelně 1x v roce. Pro více informací nás kontaktuje telefonicky nebo přes email
Během každé nedělní Bohoslužby paralelně probíhá program pro děti od 2 let. Biblické příběhy, příběh Ježíše, co je to dobrá zpráva o Ježíši, jak můžeme žít my jako On. Hravou formou, divadlem, čtením, zpíváním a dalšími vedeme děti k osobnímu vztahu ke Kristu, což je pro ně nevyčísliltelným vkladem pro jejich budoucí život. Pokud máte zájem přivést své dítě na “Nedělku” nebo se sami přijít podívat, jste velmi vítáni.
Pravidelně pořádáme a organizujeme 2x ročně projekt “Helping HAND”, který by byl po švédské pobočce druhý na světě. Ve Švédsku tento projekt funguje již 12 let a podporuje velkou skupinu lidí, a to jak dobrovolníky, kteří jsou zapojeni do tohoto projektu, tak i jednotlivce, kteří jsou znevýhodněni zdravotně, sociálně. Výtěžky putují dál na pomoc bezdomovcům a na platy zaměstnanců HELPING HANDU a práci mezi mládeží. Smysl “Helping HANDU” je zdarma “vykoupit” – namotivovat běžného občana darovat přebytečné slušné oblečení, nábytek, sportovní potřeby, hračky, domácí potřeby, které budou v “helping HANDU” za nízkou cenu prodány a utržené peníze poputují na sociální péči mezi mladými lidmi v Milovicích. Na práci v Helping Handu, se také podílí množství dobrovolníků včetně důchodců, kteří velkou měrou přispívají svou prací a zkušenostmi. Rádi bychom se s Vámi podělili o radost z výtěžků, které jsou za poslední setkání. V ROCE 2015 18.668 KČ, V ROCE 2016 41.081Kč. Výtěžek 12.500 Kč byl zaslán rodinám do Arménie, které na misijním výjezdu v této zemi zasáhly naše srdce. V roce 2017 jsme uskutečnili “Dětský” Helping Hand, který vynesl 4.500 Kč a byl na podporu studentů v zahraničí. Děkujeme všem, kteří k nám chodí nakupovat a jsou s námi rádi!
Naše práce začala v roce 2014, kdy jsme, jako skupina křesťanské mládeže v Milovicích, začali reagovat na situaci nedostatečného prostoru pro trávení volného času dospívajících v našem městě.
Nejrychleji rostoucí a, věkovým průměrem, nejmladší město v ČR, s největší základní školou, zato téměř bez kaváren, příjemných prostor pro mladé a přístupu ke kultuře.
Následkem tohoto stereotypu bývají drogové příležitosti a vysoká kriminalita.
Aktivity HSS začaly fungovat na bázi jednoměsíčního setkávání s přáteli, šlo o pouhé povídání si a sdílení se u skromného, domácího nealko baru, to vše v našich stávajících prostorách, které nám církev zdarma poskytovala.
Za 3 roky cesty se tým dobrovolníků rozšířil o další posily, kteří sami bývali pouze návštěvníky.
Budujeme jednotlivé lidi a poté celé týmy. Jde nám o osobní růst člověka, posílení jeho silných stránek, vedení k ohleduplnosti k ostatním a okolí a předávání základních Biblických hodnot, které věříme, jsou neměnným a zdravým základem pro život člověka.

Aktuálně:

• 1/měsíční “Fullhouse” párty (projekce, dj’s, hry, nealko bar, motivační krátká zamyšlení, založená na základních morálních a etických Biblických principech)
(návštěvnost: 40-60 lidí)

• Letní kina (projekce na plátno na soukromé zahradě u stávajích prostor, otevřeno veřejnosti, občerstvení, gril, sober afterparty)
(návštěvnost: 40-60 lidí)

• Skatepark “Fullhouse” (léto 2016, 2x open air, exhibice, dj, nealko bar, hry, program pro děti) (návštěvnost: 60-150 lidí)

• Zorganizování návštěvy ZŠ TGM Milovice třemi misijními týmy studentů ze Švédska (Uppsala), přednáška o Švédsku, zvycích, jídle, akustický koncert

• Přednáška o bezpečném chování na interentu a kybešikaně (Jan Černý, KMG Expert)

• Pomoc při humanitárních aktivitách Helpinghand; Piknik pro veřejnost; Stánky s občerstvením a praktická pomoc při Dni dětí a Dni pro rodinu; Spolupráce s Nízkoprahovým klubem Milovice

Co dál?

• Nyní usilujeme o představbu stávajích prostor na důstojné zázemí, sloužící jako klubovna a zároveň kavárna nejen pro studenty
(otevřeno denně, klubové Středy, přednášky- protidrogová prevence, etika, historie českého národa, cestopisné Diáky (ve spolupráci s BIO OKO), literární večery, vernisáže, POP UP stores, akustické koncerty, workshopy, DIY dílny a 1x měsíční Fullhouse)

• Pomoc veřejnému prostoru ve městě a propojení generací v rámci Guerrilah Gardening (Pozitivní forma společenského protestu proti zchátralosti veřejného prostoru)